САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ПОСЛЕДЊИХ ДОГАЂАJA У ЧАЧКУ, БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ

Поводом последњих догађаја у Чачку, Београду и Новом Саду, Комора Јавних извршитеља Републике Србије издаје следеће саопштење за јавност:

Најоштрије осуђујемо упад политичара Велимира Илића у просторије седишта канцеларије јавног извршитеља у Чачку, као и нападе на јавне извршитеље и организоване опструкције приликом спровођења правноснажних и извршних пресуда које су се догодиле последњих дана у Београду и Новом Саду, када је покушано да се изврши решење суда.

Догађај у Чачку који се одиграо дана 31.07.2018. године, је још један у низу све учесталијих напада на саме јавне извршитеље, који представљају покушајe да се насилним путем спречи спровођење судских одлука и сами јавни извршитељи онемогуће или застраше у предузимању службених радњи у оквиру јавних овлашћења поверених од стране Републике Србије, а које су законски дужни да предузимају.

Комора јавних извршитеља, као професионално удружење свих јавних извршитеља, више пута је указивала, како надлежним органима, тако и јавности, на околности у којима наши чланови свакодневно обављају службене радње, приликом којих су изложени разним видовима притисака и напада, који не само што су усмерени на спречавање и ометање спровођења извршења, већ се њима угрожава и лична безбедност службених лица.

Очекујемо да  надлежни државни органи без изузетка предузму потребне радње ради привођења правди сваког ко на било који начин омета спровођење извршења, као и да ће обезбедити потребне услове за несметано и безбедно обављање послова из надлежности јавних извршитеља, јер ће у супротном бити онемогућенo право на правично суђење које у себи садржи и право извршног повериоца да се његово потраживање намири у извршном поступку.