САОПШТЕЊЕ

Поводом протеста који организација „Колективна одбрана станара“ најављује за 14.10.2017. године испред седишта Коморе у Његошевој 73, Koмора јавних извршитеља саопштава да је нејасно зашто је протест заказан испред Коморе, када Комора није институција која је надлежна да решава захтеве ове организације, те сматрамо да је овакав протест још један у низу притисака на рад јавних извршитеља.

Комора најоштрије осуђује објаве појединих група и коментаре на друштвеним мрежама који директно или индиректно позивају на насиље, уз изношење нетачних и непотпуних информација о раду јавних извршитеља и фотографија појединих јавних извршитеља са увредљивим натписима, чиме се стигматизацује целокупна јавноизвршитељска професија, што доводи у опасност функционисање читавог правосудног система.

Професија јавних извршитеља је уведена у правосудни систем Републике Србије како би се судске одлуке хитно и ефикасно извршавале, јер је то једна од најважнијих претпоставки владавине права. Дакле, јавни извршитељи, вршећи поверена јавна овлашћења, у свом раду сe воде искључиво одлуком суда и Законом. Само уз укључивање свих чинилаца у поступак на најбољи могући начин ће се заштити права и интереси како повериоца, на чијој је страни право, тако и дужника, јер је правично и неопходно да рањиве категорије становништва буду посебно обезбеђене и заштићене, а што је део социјалне политике државе и установа социјалне заштите.

Како је један од основних циљева Коморе да се стара о законитом обављању делатности свих јавних извршитеља, још једном апелујемо да све странке у поступку које су незадовољне радом изршитеља могу користити сва расположива правна средства, и то је једини законит начин којим се може указати на евентуалне пропусте у раду. Притужбе на рад, жалбе, приговори и захтеви за отклањање неправилности могу се поднети Комори јавних извршитеља, Министарству правде и надлежним судовима.

Подсећамо да неизвршавање судских одлука доводи до правне несигурности и угрожава правну државу. Према расположивим подацима великих пружаоца комуналних и сличних услуга који неплаћена потраживања наплаћују преко јавних извршитеља, само 5% грађана не измирује своја дуговања. Захваљујући таквој финансијској дисциплини највећег броја грађана омогућено је да квалитет пружања услуга сви имају на задовољавајућем нивоу.