САРАДЊА СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

На позив декана Правног факултета Универзитета у Новом Саду, 18. априла 2022. одржан је састанак којем су присуствовали проф. др Бранислав Ристивојевић, декан Правног факултета, председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић, заменик председника Коморе др Вујадин Масникоса и продекан за наставу проф. др Татјана Бугарски.

Представници Правног факултета и Коморе јавних извршитеља договорили су сарадњу у области извођења практичне наставе у јавонизвршитељским канцеларијама које су заинтересоване за рад са студентима.

Констатовано је да би таква сарадња била у обостраном интересу јер би студенти стицали практична знања и вештине из области извршног поступка и из свих области грађанског права у којима јавни извршитељи поступају, као и из организације канцеларија јавних извршитеља и сарадње са полицијом, судовима, странкама и другим учесницима у поступку. Са друге стране, јавни извршитељи би били у прилици да изаберу будуће правнике за евентуално заснивање радног односа, али и да  пренесу знања будућим колегама који ће сарађивати са јавним извршитељима.