САСТАНАК СА ПОВЕРЕНИКОМ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

10.6.2021.

Председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић састао се данас са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Миланом Мариновићем. На састанку су учествовали и др Вујадин Масникоса, заменик председника Коморе јавних извршитеља, Магдалена Новаковић, генерални секретар Коморе и Златко Петровић и Лела Рудић, помоћници у Служби Повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и председник Коморе јавних извршитеља су закључили да је потребно унапредити сарадњу између ове две институције, уз изражену обострану спремност за превазилажење изазова, који се јављају у примени прописа о заштити података о личности и прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја, али и других прописа који нису усклађени са њима.

Размотрена су поједина спорна питања из праксе и предлози за њихово решавање, након чега су представници Коморе изнели да ће Комора јавних извршитеља у оквиру својих надлежности дати пуни допринос адекватној примени прописа.