САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА БАНАКА

Дана 20.5.2021. одржан је састанак представника Коморе јавних извршитеља – председника Бојана Костића и заменика председника др Вујадина Маникосе са генералним секретаром Удружења банака господином Владимиром Васићем и Предрагом Ћатићем, специјалистом за правне послове. Господан Владимир Васић је пружио пуну подршку Комори јавних изврпитеља на до сада оствареним резултатима Коморе у погледу смањења броја дана вођења извршног поступка и напорима које Комора и сви јавни извршитељи свакодневно предузимају у циљу убрзања наплате потраживања, остварујући ефикаснији извршни поступак, што је од изузетне важности за инвестиције и даљи развој банкарског сектора и целог друштва. Представници Коморе су истакли да посебно цене улогу Удружења банака и сматрају да заједничким напорима могу створити и изградити ефикасан систем извршења у Републици Србији. Заједнички су констатовали да институт “soft collection” није заживео у пуној мери, те да ће заједнички предузети активности како би афирмисали институт добровољног намирења.