САВЕТ ПРЕДСЕДНИКА ЕВРОПСКИХ КОМОРА ИЗВРШИТЕЉА У ЛИСАБОНУ

Дана 19. мај 2016. године у Лисабону у седишту Коморе извршитеља Португала

Одржан је Савет председника европских комора извршитеља.

Након поздравних речи председника Коморе извршитеља Португала као и председника

Међународне уније извршитеља, окупљеним председницима су представљене измене у пројекта СТОБРА.

О примени програма СТОБРА говорили су укратко: СТОБРА 1 – продаја покретних ствари, Марк Шмит, извршитељ из Белгије, СТОБРА – 3 приступ подацима о имовини извршног дужника, Елин Вилипус, извршитељ из Естоније, СТОБРА 4 – непристрасна верификација чињеница, СТОБРА 5 – стручно усавршавање извршитеља, Јос Оитехаг извршитељ из Холандије, СТОБРА 6 – ИТ и е-правда, Хозе Карлос Резенде, извршитељ из Португала, СТОБРА 7 – наплата потраживања, Метју Шардон, извршитељ из Француске.

Друга тачка дневног реда рада Савета била је даљи рад на образовању посебног тела Међународне уније извршитеља (УИХЈ)за државе ЕУ, о чему је донета посебна одлука на раду Савета европских председника у Хагу, новембра 2015. године и тешкоћама које УИХЈ има у раду са постојећом Комором извршитеља ЕУ и Комором извршитеља Француске, нарочито имајући на уму став Коморе извршитеља Француске да није у обавези да уплати износ годишње чланарине УИХЈ. Након што је у име Одбора УИХЈ, Марк Шмит први потпредседник УИХЈ прочитао саопштење Одбора везано за насталу ситуацију, своје ставове о начинима решавања настале ситуације су изнели шефови делегација Грчке, (са овлашћењем за представљање Коморе извршитеља Кипра), Холандије, Немачке, Италије, Луксембурга, Естоније (са овлашћењем за представљањем комора Балтичких земаља), Португала, као и секретар Коморе извршитеља Француске, у своје лично име.

Закључне оцене дали су Јос Ојтехаг, секретар УИХЈ и Марк Шмит, први потпредседник УИХЈ.

Рад Савета је завршен у 18 часова завршним обраћањем Франсоаз Одри, председника УИХЈ.