СЕДНИЦА САВЕЗА ЗА ИМОВИНУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ (НАЛЕД)

Дана 11.5.2021. године одржана је седница Савеза за имовину и инвестиције НАЛЕД-а, на којој седници су присуствовали представници Коморе јавних извршитеља – председник Бојан Костић и заменик председника др Вујадин Масникоса. Гост седнице је била Светлана Јовановић, виша саветница председнице Владе РС, која је представила резултате и планове у дигитализацији управе, судства и целог јавног сектора. Представници Коморе јавних извршитеља су указали на проблем са којим се суочавају јавноизвршитељске канцеларије у процесу дигитализације и то пре свега да су канцеларије доста оптерећене са електронском обрадом података, с обзиром да им судови и други учесници извршног поступка документа достављају у папирном облику, а да они имају обавезу да их електронски обраде и са друге стране да истовремено поступак воде и сву документацију чувају у једном и у другом облику, тако да су се јавноизвршитељске канцеларије претвориле у канцеларије за обраде података. Представници Савеза за имовину и инвестиције НАЛЕД-а су упознати да ће у наредном периоду процес дигитализације бити интензивиран пред судовима, уз одговарајуће измене процесних закона, као што је измена Закона о парничном поступку, која ће неминовно захтевати и измене Закона о извршењу и обезбеђењу. На састанку је разматран и проблем архивирања документације и увођења електронске дигиталне архиве.