СЕМИНАР – НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ


Време и место одржавања:
понедељак, 21. март 2016. године
пословна зграда ЈП Службени гласник,
Јована Ристића 1, пети спрат

ТЕМЕ

• Промене у концепту извршног поступка; Покретање извршног поступка; Одређивање јавног извршитеља у поступку пред судом; Одлучивање и одлуке; Решење о извршењу које је донео суд; Привремено обустављање извршног поступка; Систем правних лекова; Новчане казне; Окончање извршног поступка; Противизвршење; Поступак обезбеђења.

• Спровођење извршења; Средства и предмет извршења; Поступак извршења новчаних потраживања по основу комуналних услуга; Механизам контроле рада јавних извршитеља

ПРЕДАВАЧИ

  • Др Гордана Станковић, професор Правног факултета у Нишу
  • Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља
  • Драгана Стојков, извршитељ

ОВДЕ можете пронаћи додатне информације о Семинару, као и електронску пријаву за учешће коју можете попунити и послати на e-mail адресу: seminar@slglasnik.com.