СМАЊУЈУ СЕ СУДСКЕ ТАКСЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗА 30 ОДСТО

Министар правде Никола Селаковић најавио је да ће судске таксе за извршење бити смањене за 30 одсто изменама Закона о судским таксама, а такође ће бити умањене и накнаде и трошкови за професионалне извршитеље.

“Заједно са новим Законом о извршењу и обезбеђењу (ЗИО) биће спроведене и интервентне измене Закона о судским таксама, јер желимо да створимо ефикаснији али и јефтинији и доступнији систем извршења”, рекао је министар Танјугу.

Он је појаснио да је реч о таксама које се тичу предлога за извршење када се извршење буде спроводило преко извршитеља, (који ће се према новом закону звати јавни извршитељи). Новим ЗИО, који би требало да буде усвојен до краја године, спровођење скоро свих извршења прећи ће у надлежност јавних извршитеља, док ће суд остати надлежан за спровођење извршења у породичним односима и код враћања запосленог на посао.

Када је у питању извршење које спроводи суд, како је Танјугу указано у министарству правде, такса коју плаћа поверилац биће нижа за 50 одсто у односу на постојеће решење. Уколико извршење спроводи извршитељ, такса коју поверилац плаћа за покретање поступка биће нижа за 30 одсто од таксе која се плаћа када извршење спроводи суд. Разлог за смањење судске таксе је да су се грађани ређе опредељивали да им професионални извршитељ спроводи извршење јер су у том случају морали да плаћају и судску таксу и накнаду извршитељу, напоменули су у Министарству.

Према будућим законским решењима, суд ће одлучивати само о предлогу за извршење на основу извршне и веродостојне исправе, изузев комуналних предмета који су у искључивој надлежности извршитеља. Суд ће такође одлучивати у поступку по правним лековима (приговор или жалба) а спровођење извршења у скоро свим случајевима осим поменутих, прелази у надлежност извршитеља, па ће самим тим и такса за посао суда бити нижа, с обзиром на мању оптерећеност суда у извршном поступку. На основу новог ЗИО, Правилник о наградама и трошковима извршитеља ће такође бити ревидиран и биће смањени износи накнада.