У ХАГУ ОДРЖАН РЕДОВАН САСТАНАК ЕУРОДАНЈУБ ГРУПЕ

Дана 25.11.2015. године је у седишту Коморе извршитеља Холандије у Хагу одржан редован састанак ЕуроДанјуб Групе – организационог дела Међународне уније извршитеља (УИХЈ) чији је пуноправни члан и Комора извршитеља Србије. Након уводног обраћања секретара ЕуроДанубе Групе и поздравног говора председнице УИХЈ Франсоаз Ондри, чланице ЕуроДанјуб Групе известиле су представнике националних струковних организација о развоју професије извршитеља у региону.Представници Коморе извршитеља Србије су упознали присутне са новинама које се у поступку извршења очекују увођењем нових Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о судским таксама. Комору извршитеља Србије су на редовном састанку ЕуроДанјуб Групе представљали Александра Трешњев, председник Коморе и Дамир Шите, координатор за међународне односе Коморе извршитеља.