У НИШУ ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

13. мајa 2015. године у згради Апелационог суда у Нишу одржана је прва јавна расправа о Нацрту закона о извршењу и обезбеђењу  којој су,  осим извршитеља , представника суда и привредног сектора, присуствовали и саветник министра правде Зоран Балиновац и помоћница министра правде Нела Кубуровић.

Помоћница министра  је на јавној расправи објаснила да је главни циљ овог документа да се обезбеди ефикаснији поступак извршења, као и боља права извршних поверилаца и дужника.

Такође је истакла да посебан акценат је стављен на регулисање статусног положаја извршитеља, успостављање ефикасног система одговорности, односно спровођења надзора од стране Министарства правде и Коморе извршитеља, као и на поступак дисциплинске одговорности извршитеља.

Повереник подружнице Коморе извршитеља  Ниш Миодраг Грујовић нагласио је да ће Комора извршитеља учествовати на јавним расправама поводом Нацрта закона о извршењу и обезбеђењу и изнети предлоге који би у многоме могли побољшати постојећи нацрт  и унапредити поступак извршења у Србији.

Расправа о Нацрту закона о извршењу и обезбеђењу трајаће 90 дана, а тим поводом биће одржана још три округла стола у  Крагујевцу, Новом Саду и Београду.