УНАПРЕДИТИ МЕХАНИЗМЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОЈ НАПЛАТИ ПОТРАЖИВАЊА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Постојеће механизме у прекограничној наплати потраживања између привредних субјеката на подручју Западног Балкана треба унапредити, у циљу даљег побољшања трговинске сарадње држава у региону, закључак је учесника Међународног округлог  стола „Прекогранични извршни поступак на подручју Западног Балкана“, одржаног у Пржну.

Имајући на уму околност да су све државе учеснице Округлог стола из Србије, Црне Горе и Албаније, уједно и потписнице Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA), као посебно значајно је наглашено да су се на основу тог Споразума стране потписнице обавезале на успостављање зоне слободне трговине, у складу са јасно одређеним циљевима.

Међу најважнијим циљевима, нарочито су наведени напори за побољшање услова даљег унапређења улагања, укључујући директне стране инвестиције, односно отклањање препрека и неправилности у трговини, те олакшање кретања робе и услуга између територија страна потписница.

Учесници округлог стола закључили су да су напори у правцу стварања правних механизама по узору на постојеће инструменте ЕУ, у потпуности складу са наведеним међународним правним оквиром.

Такође, сагласили су се и да би стварањем заједничког правног инструмента у поступку наплате потраживања дошло до значајног унапређења постојећег пословног амбијента на простору Западног Балкана.

Оцена свих учесника Међународног округлог стола „Прекогранични извршни поступак на подручју Западног Балкана“, које је организовала Балканска иницијатива, јесте неопходност наставка међусобног дијалога у циљу остварења наведених циљева.

У име Републике Србије, на Округлом столу учествовала је помоћник министра правде Јелена Деретић, као и делегација Коморе јавних извршитеља Србије.

У име Републике Србије, на Округлом столу учествовала је помоћник министра правде Јелена Деретић, као и делегација Коморе јавних извршитеља Србије, коју су чинили председник Коморе Александра Трешњев, координатор за међународну сарадњу Дамир Шите и чланови Извршног одбора Коморе Дејан Пашић и Тамара Гуцуња.