УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 1-3 У ПРОЦЕСУ РАВНОМЕРНЕ ПОДЕЛЕ ПРЕДМЕТА ИЗВРШИТЕЉИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБРАЗАЦ 1 – ПОПУЊАВА ПОВЕРИЛАЦ

РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ – податак који може садржати и цифре и слова, на основу којег ће поверилац моћи да на јединствен начин одреди о ком се предмету ради. Ови бројеви морају бити јединствени за сваког повериоца – не могу се појавити како у истом, тако и у различитим захтевима за поделу предмета два предмета која имају исти референтни број.

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА – датум када поверилац подноси захтев за расподелу предмета Комори извршитеља.

ВИСИНА ПОТРАЖИВАЊА – износ главног потраживања

ИМЕ / НАЗИВ ДУЖНИКА – име или назив дужника

АДРЕСА – адреса дужника

ПОШТАНСКИ БРОЈ – поштански број места боравка дужника 

ОПШТИНА – ОПШТИНА НА КОЈОЈ ДУЖНИК ИМА МЕСТО БОРАВКА. ОВО ЈЕ ЈАКО БИТАН ПОДАТАК, ЈЕР НА ОСНОВУ ОВОГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ НАДЛЕЖНОСТ ВИШЕГ ИЛИ ПРИВРЕДНОГ СУДА, А САМИМ ТИМ И ИЗВРШИТЕЉИ ИЗМЕЂУ КОЈИХ СЕ ОБАВЉА ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА. ОПШТИНА КОЈА СЕ УПИСУЈЕ У ОВО ПОЉЕ МОРА БИТИ СА СПИСКА ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. СПИСАК СВИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕ ПРЕУЗЕТ СА САЈТА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ:

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=411

ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ – ПОВЕРИЛАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА УНЕСЕ И ОВУ ОБАВЕЗНУ ИНФОРМАЦИЈУ У ОБРАЗАЦ УКУЦАВАЊЕМ ЈЕДНЕ ОД ОВЕ ТРИ МОГУЋНОСТИ ЗА СВАКИ ПРЕДМЕТ. ОВА ИНФОРМАЦИЈА ЈЕ ТАКОЂЕ ОБАВЕЗНА ЈЕР СЕ НА ОСНОВУ ТОГА ОДРЕЂУЈЕ НАДЛЕЖНОСТ ПРИВРЕДНОГ ИЛИ ВИШЕГ СУДА, А САМИМ ТИМ ОПЕТ СКУП ИЗВРШИТЕЉА КОЈИМА МОЖЕ ПРИПАСТИ ПРЕДМЕТ.

МБР – матични број правног лица уколико је дужник правно лице. Обавезно је унети овај податак уколико је дужник правно лице или предузетник.

ПИБ – порески идентификациони број правног лица. Опет ово је обавезно унети ако је дужник правно лице.

За више информација преузмите пдф фајл.

Dokumenta: