УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА СА КОМОРОМ ИЗВРШИТЕЉА КАЗАХСТАНА


Дана 16.08.2016. године у просторијама Коморе извршитеља Србије одржан је састанак којем су присуствовали председник Коморе приватних извршитеља Казахстана гдин Сергеј Ли и мр Вујадин Масникоса, по овлашћењу председника Коморе извршитеља Републике Србије. На састанку је разматрано успостављање међународне сарадње између комора ових двеју земаља, размењена су искуства о организацији рада комора, као и начину рада и овлашћењима извршитеља. Председник Коморе Казахтана изнео је позитивна искуства која извршитељи у Казахстану имају у електронском пословању, у комуникацији са судовима и достављању писмена која се достављају искључиво електронским путем, као и електронским јавним продајама, која обезбеђују већу транспарентност у раду извршитеља. Мр Масникоса указао је на велики значај увођења равномерне расподеле комуналних предмета преко Коморе извршитеља, као и на већу ефикасност у раду свих извршитеља успостављањем овог система расподеле.

Састанак је завршен постписивањем  Споразумом о сарадњи између Коморе приватних извршитеља Казахстана и Коморе извршитеља Републике Србије, чији је циљ унапређење професије извршитеља кроз размену искуства између ове две коморе.