УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ

Правни Факултет Универзитета у Београду и Комора извршитеља су 4.4.2014. године склопиле Споразум о сарадњи који, осим размене информација и искуства у области права, има за циљ упознавање студената овог факултета са професијом извршитеља.

Приликом потписивања Споразума, договорено је да у наредном периоду буду организоване праксе за студенте четврте године Правног факултета у канцеларијама извршитеља.

Сличан Споразум о сарадњи потписан је и са Правним факултетом Универзитета у Нишу, а планира се сарадња и са другим правним факултеима у Србији.