УТВРЂЕНИ ПРАВЦИ БУДУЋЕ САРАДЊЕ КОМОРЕ И МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Помоћница министра правде, Сектора за правосуђе, Нела Кубуровић и председница Коморе извршитеља, Александра Трешњев, на састанку 11.8.2014.  у просторијама Коморе, разматрале су низ значајних питања везаних за извршења и начин рада извршитеља.   

На основу досадашњих резултата рада, истакнута је неопходност даљег координираног рада представника Коморе извршитеља и Министарства правде поводом најављених предлога измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, а у складу са Националном стратегијом за развој провосуђа.  

Председница Коморе извршитеља, Александра Трешњев, истакла је да се Комора залаже за даље ширење искључиве надлежности извршитеља, а размотрено је и питање могућности преласка старих, односно нерешених предмета извршења, из судова у рад извршитеља, што би уз дефинисање критеријума расподеле предмета свим извршитељима по иницијативи Коморе извршитеља, довело до растерећења рада судова и ефикаснијег поступања у предметима у надлежности, односно искључивој надлежности извршитеља, које је од значаја за даљи развој привредног амбијента у Републици Србији.

Договорен је даљи координирани рад Коморе и Министарства у вези са контролом и праћењем начина рада извршитеља. Истакнуто је да су Законом предвиђене процедуре покретања поступака против оних извршитеља који се у свом раду не придржавaју основних правила професије, односно законских одредби које то регулишу. На састанку је наглашен значај потребе побољшања слике коју професија извршитеља са јавним овлашћењима има у јавности, те је с тим у вези и размотрен почетак и ток одређених пројектних активности које се реализују у координацији Коморе извршитеља, Министарства правде и GIZ-а. 

Једна од тема била је и питање потребе измене прописа који се односе на област јавних набавки, обзиром да је став Републичке комисије за јавне набавке да услуге извршитеља, будући да је на њих пренет део јавних овлашћења, не могу бити предмет јавних набавки.

На крају су помоћница министра правде и председница Коморе извршитеља договориле наставак заједничког рада на решавању ових питања.