ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА СВЕТЛАНА МАНИЋ ЗА БЕТУ: “НОВИ ЗАКОН ДАЈЕ ВЕЋЕ НАДЛЕЖНОСТИ , АЛИ И ВЕЋУ КОНТРОЛУ ИЗВРШИТЕЉА”

БЕОГРАД, 13. децембра 2015. (Бета)

Заменица председника Коморе извршитеља Републике Србије Светлана Манић изјавила је данас да се предлогом новог Закона о обезбедјењу и извршењу повећава надлежност

извршитеља, али и прописује њихова строжа контрола и боља заштита дужника. Новим законом о којем ће у понедељак почети расправа у парламенту, мења се сам назив изршитеља.

“Извршитељи ће бити јавни извршитељи чиме се потенцира да обављају посао од општег интереса. Да би обављао

свој посао он ће морати да има положен не само испит за извршитеље, већ и правосудни испит што раније није

био случај”, рекла је Светлана Манић за агенцију Бета.

Она је као најважнију новину истакла да ће извршитељи имати шире надлежности, као и да више неће доносити

закључке, већ ће као и судови доносити решења. На таква решења, како је истакла, градјани добијају ефикаснију могућност жалбе и права на приговор.

“Једна од највећих замерки на претходни закон била је да нису довољно заштићена права дужника, да нема довољно правних лекова. Сада право жалбе омогућава двостепеност, а у појединим случајевима и тростепеност поступка”, рекла је Светлана Манић.

Тако је законом сада прописано код комуналних поступака, да приговор може да одложи извршење и да извршење не може да се спроведе без правоснажног решења, што раније није био случај.

Међутим, из закона је избачена опомена пред утужење, што је била последња могућност да потрошач комуналних услуга реши директно проблем са предузећем.

Светлана Манић је истакла и да је проширен круг дисиплинских повреда извршитеља, који ће због тежих повреда одговарати пред Министарством правде, а за лакше пред Комором извршитеља.

Новина закона је и да се тежим дисциплинским прекршајем сматра уколико дужник изгуби неко процесно право, услед радњи извршитеља у достави решења.

По закону и даље остаје достава путем огласне табле суда, али су сада извршитељи обавезни да доставе решење, а не као раније поштари.

Светлана Манић рекла је и да градјани могу да очекују јефтинији поступак извршења, јер ће државни органи убудуће достављати тражена документа бесплатно, али и због тога што Министарство правде спрема нове, јефтиније тарифе за рад извршитеља.

Први Закон о обезбедјењу и извршењу донет је 2011. године, и од тада је мењан три пута.