ЗАСЕДАЊЕ СТАЛНОГ САВЕТА МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ ИЗВРШИТЕЉА У ЛИСАБОНУ

Након поздравних речи председника Коморе извршитеља Португала уследило је уводно обраћање председника УИХЈ Франсоаз Одри, која је окупљеним делегацијама указала на тренутне активности УИХЈ, као и плановима даљег развоја организације.

Након уводних речи председника Одри, присутним делегацијама се обратила Анабела Педросо,

државни секретар министарства правде Португала, указујући у свом говору на значај сталне

сарадње Министарства правде и Коморе извршитеља Португала, захваљујући се при том на

отворености Коморе и уложеним напорима у циљу унапређења како поступка принудног

остварења потраживања тако и изналажења алтернативних начина њихове доборовољне наплате, pуковођени професионалном етиком и транспарентношћу у свом раду.

Након излагања државног секретара г-ђе Педросо, окупљеним делегацијама се обратио Армандо Оливера, председник стручног савета Коморе извршитеља Португала, који је представио прву електронску јавну продају покретних ствари и непокретности путем интернет портала www.е-леилоес.пт , нарочито заказану за одржавање у току заседања Сталног савета.

Након прве паузе, приступило се акредитацији делегација, након чега је отпочело формално

заседање Сталног савета.

Секретар УИХЈ Јос Оитехаг је присутним делегацијама поднео извештај о активностима УИХЈ са међународним организацијама и министарствима правде појединих држава.

Након тога су повереници УИХЈ за пројекат Свеобухватног упитника указали на развој датог

пројекта, посебно истичући значај који су у свом раду имали приликом уноса података из

Републике Србије и Републике Црне Горе, приликом чега су се показале одређене могућности

на његовом унапређењу.

О даљим активностима УИХЈ су затим говорили Гијом Пајан, универзитетски професор процесног права, те Франсоаз Онри, председник УИХЈ. Јос Оитехаг је затим изврстио делегације о изменама правног оквира у одређеним јурисдикцијама везано за поступак извршења, са нарочитим освртом на Глобални пропис о извршењу, као модел закона о извршењу израђеног од стране УИХЈ, као и обавези сталног професионалног усавршавања извршитеља.

Георг Григорис, члан Одбора УИХЈ је обавестио присутне делегације о одлуци оснивања Европске уније извршитеља, посебног тела у оквиру УИХЈ.

Након ручка, делегације су расправљале о оснивачком акту Европске уније извршитеља, који је

након краће расправе једногласно усвојен.

Следећа тачка дневног реда Сталног савета је била посвећена питањима развоја информационих технологија у поступку остварења индивидуалних права – тзв. е-правда (е-јустице). Посебно излагање о процесним новинама везаним за информационе технологије изнела је Натали Фрисеро, универзитетски професор грађанског процесног права, Универзитета у Ници. Андре Сама Бочо, потпредседник УИХЈ је обавестио окупљене делегације о програму

обележавања Светског дана извршења који се обележава 8. јуна 2016. године.

Рад Савета је завршен у 18 часова  завршним обраћањем Франсоаз Одри, председника УИХЈ.