ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Министар правде, на основу члана 474. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 – аутентичн о тумачење, 113/17 –   аутентично тумачење, 54/19,  9/20 – аутентично тумачење и 10/23 – др. закон) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА Read More »