ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Министар правде, на основу члана 474. став 1, члана 489. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број 58/16), расписује јавни конкурс за попуњавање места јавних извршитеља.

https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/34240/konkurs-za-imenovanje-javni…

Можете преузети текст конкурса, образац пријаве и изјаве.

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 90/2021 од 17.09.2021. године.