Објаве

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ  КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Комора јавних извршитеља објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ  КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР на одређено време од годину дана, ради замене привремено одсутног запосленог Опис послова: – Обавља послове пријема, прегледања, завођења и достављања аката у рад Стручне службе, – Води и ажурира евиденције података о јавним извршитељима, ортачким друштвима …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ  КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА Прочитај више »

Решења Дисциплинске комисије о изреченим дисциплинским мерама јавним извршитељима

Решење о дисциплинској одговорности (Горан Арсеновић) Решење о дисциплинској одговорности (Александар Ристовић) Решење о дисциплинској одговорности (Зоран Ђукић) Решење дисциплинске комисије (Јован Пјешчић) Решење дисциплинске комисије (Борис Папић) Решење дисциплинске комисије (Горан Арсеновић) Решење дисциплинске комисије (Зоран Ђукић) Решење дисциплинске комисије (Ненад Гвозденовић) Решење дисциплинске комисије (Саша Станковић) Решење дисциплинске комисије (Никола Новаковић) Решење дисциплинске …

Решења Дисциплинске комисије о изреченим дисциплинским мерама јавним извршитељима Прочитај више »

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Информације од јавног значаја Комора јавних извршитеља ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставља свим тражиоцима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Коморе, а …

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ Прочитај више »

ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДА ЗА ОГЛАСНУ ТАБЛУ ОДЛУКА О ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ ОДЛУКА О ИЗУЗИМАЊУ ИЗ РАВНОМЕРНЕ РАСПОДЕЛЕ ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ОДЛУКА О ВИСИНИ УПИСНИНЕ

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ОДЛУКА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОДЛУКА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИНИЦИЈАТИВА ИЗВРШНОМ ОДБОРУ ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНДА ОДЛУКА О МЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАВАЊУ ПРЕПОРУКА ЗА РАД САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ ПРЕПОРУКА О ХАРМОНИЗАЦИЈИ АКАТА ОДЛУКА МЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ – ИЗМЕНА ОДЛУКА – НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ СПОРАЗУМА ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ПРЕПОРУКА ЗА ОДЛУКЕ О ТРОШКОВИМА ПРЕПОРУКА ДА СВИ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ МОРАЈУ БИТИ У СИСТЕМУ …

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА Прочитај више »

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 174, 181, 210 И 239 ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 355 ЗИО ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ КЗ-А ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ОДБИЈА ПРЕПОРУКА ИО ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ОБРАСЦИ (2020.)

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца за одређивање јавног извршитеља и обрасци (2020.) Образац 1а – за одређивање јавног извршитеља, којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и …

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ОБРАСЦИ (2020.) Прочитај више »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Министар правде, на основу члана 474. став 1, члана 489. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број 58/16), расписује …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА Прочитај више »