Објаве

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Информације од јавног значаја Комора јавних извршитеља ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставља свим тражиоцима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Коморе, а …

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ Read More »

ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДА ЗА ОГЛАСНУ ТАБЛУ ОДЛУКА О ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ ОДЛУКА О ИЗУЗИМАЊУ ИЗ РАВНОМЕРНЕ РАСПОДЕЛЕ ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ОДЛУКА О ВИСИНИ УПИСНИНЕ

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ОДЛУКА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОДЛУКА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИНИЦИЈАТИВА ИЗВРШНОМ ОДБОРУ ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНДА ОДЛУКА О МЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАВАЊУ ПРЕПОРУКА ЗА РАД САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ ПРЕПОРУКА О ХАРМОНИЗАЦИЈИ АКАТА ОДЛУКА МЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ – ИЗМЕНА ОДЛУКА – НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ СПОРАЗУМА ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ПРЕПОРУКА ЗА ОДЛУКЕ О ТРОШКОВИМА ПРЕПОРУКА ДА СВИ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ МОРАЈУ БИТИ У СИСТЕМУ …

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА Read More »

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 174, 181, 210 И 239 ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 355 ЗИО ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ КЗ-А ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ОДБИЈА ПРЕПОРУКА ИО ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ОБРАСЦИ (2020.)

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца за одређивање јавног извршитеља и обрасци (2020.) Образац 1а – за одређивање јавног извршитеља, којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и …

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ОБРАСЦИ (2020.) Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Министар правде, на основу члана 474. став 1, члана 489. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број 58/16), расписује …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА Read More »