ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДА ЗА ОГЛАСНУ ТАБЛУ

ОДЛУКА О ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ

ОДЛУКА О ИЗУЗИМАЊУ ИЗ РАВНОМЕРНЕ РАСПОДЕЛЕ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ

ОДЛУКА О ВИСИНИ УПИСНИНЕ