ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП: “НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ” У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА

Дана 25.02.2016. године у Привредној комори Београда одржан је стручни скуп: “НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ”, у организацији Коморе извршитеља и Центра за привредно правни систем Привредне коморе Београда. На скупу су учествовали Александра Трешњев, председница Коморе извршитеља, Јован Кордић, председник Привредног суда у Београду, Зоран Рогић, судија Првог основног суда у Београду и члан радне групе за израду Закона о извршењу и обезбеђењу, Мирјана Банић, извршитељ за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду,а присутне су поздравили извршни директор Привредне коморе Београда, Светозар Крстић и Миливој Јанковић, руководилац Центра.

Председница Коморе извршитеља Александра Трешњар истакла је да нови Закон наводи још један нови услов који морају да испуњавају јавни извршитељи, а то је поред пословне способности и дипломе Правног факултета, и положен правосудни испит. Такође,  новина је да ће будући извршитељи морати да похађају и почетну обуку коју спроводи Комора извршитеља пре него што ступе на дужност. Јавни извршитељи морају имати и једног или више заменика исте квалификације, а предвиђени су и помоћници за које је услов да имају најмање средњу стручну спрему. 

Председник Привредног суда у Београду  Јован Кордић  у свом излагању нагласио је да је нови Закон обухватио већину решења за које се и он залагао, с обзиром на искуство које има управо у предметима из ове области, пре свега у достављању о извршном поступку. То је била велика препрека судовима у ефикасном спровођењу наплате, а сада ће доставу у потпуности преузети јавни извршитељи након што суд донесе решење о извршењу. Кордић је говорио и о правним лековима који се уводе новим Законом.

Судија Трећег основног суда и члан радне групе за израду Закона о извршењу и обезбеђењу Зоран Рогић на скупу је говорио о новинама у  Закону које се односе на продају непокретности у извршном поступку.

Мирјана Банић , извршитељ за подручје Вишег и Привредног суда у Новом Саду изложила је новине у поступању јавних извршитеља у извршном поступку. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *