ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ОБРАСЦИ (2020.)

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца за одређивање јавног извршитеља и обрасци (2020.)

Образац 1а – за одређивање јавног извршитеља, којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности

Одређивање јавног извршитеља, којем се подноси предлог за извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских средстава се врши преко следећег линка: 

Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава према којима се јавном извршитељу подноси предлог за извршење ради намирења новчаног потраживања, уз претходно подношење захтева Комори 

Нови правилник за одређивање надлежног извршитеља

Izmene i dopune Pravilnika o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca za određivanje JI