ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ОБРАСЦИ (2020.)

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца за одређивање јавног извршитеља и обрасци (2020.)

Образац 1а – за одређивање јавног извршитеља, којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности

Маил адреса за слање обрасца 1а: podelapredmeta@komoraizvrsitelja.rs

Одређивање јавног извршитеља, којем се подноси предлог за извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских средстава се врши преко следећег линка: 

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЊЕ ЗАХТЕВА/НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ИЗВРШНИХ ПОВЕРИЛАЦА У ВЕЗИ СA ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА КОМОРИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 300. ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава према којима се јавном извршитељу подноси предлог за извршење ради намирења новчаног потраживања, уз претходно подношење захтева Комори 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА KJI ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ JI – пречишћен текст