ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 174, 181, 210 И 239

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 355 ЗИО

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ КЗ-А

ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ОДБИЈА ПРЕПОРУКА ИО

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ