ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ОДЛУКА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА

ОДЛУКА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

ИНИЦИЈАТИВА ИЗВРШНОМ ОДБОРУ ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНДА

ОДЛУКА О МЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАВАЊУ

ПРЕПОРУКА ЗА РАД САВЕТА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ

ПРЕПОРУКА О ХАРМОНИЗАЦИЈИ АКАТА

ОДЛУКА МЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ – ИЗМЕНА

ОДЛУКА – НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ СПОРАЗУМА ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

ПРЕПОРУКА ЗА ОДЛУКЕ О ТРОШКОВИМА

ПРЕПОРУКА ДА СВИ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ МОРАЈУ БИТИ У СИСТЕМУ ПДВ-А

ПРЕПОРУКА – УСАГЛАШАВАЊЕ ПОСЛОВНИКА НО

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА ИЗВЕШТАЈА

ПРЕПОРУКА ЗА ПРЕВОД И ЧУВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА

ОДЛУКА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПРЕПОРУКА О ПОШТОВАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

ПРЕПОРУКА ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ЗА СКУПШТИНУ

ПРЕПОРУКА ЗА НАБАВКУ ТЕМПЛЕЈТА ЗА КЈИ

ПРЕПОРУКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОТВРДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

ПРЕПОРУКА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПР СТРУЧЊАКА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЗА САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

ПРЕПОРУКА ЗА ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ СТАТУТАРНИХ ОВЛАШЋЕЊА

ПРЕПОРУКА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ О ТАРИФИ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА ИЗВЕШТАЈА О ШЕСТОМЕСЕЧНОЈ КОНТРОЛИ 11.9.2019

ПРЕПОРУКА ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА ИЗВЕШТАЈА О ШЕСТОМЕСЕЧНОЈ КОНТРОЛИ 27.12.2019

ПРЕПОРУКА ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ ТЕКСТА ПРАВИЛНИКА  САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА И ПРОВЕРИ ПОДАТАКА О ИМОВИНИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

ПРЕПОРУКА ЗА ДОНАЦИЈУ

ПРЕПОРУКА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ДОНАЦИЈА