Уводна реч председнице Коморе извршитеља – Александре Трешњев

„Поштовани,

током релативно кратког периода примене Закона о извршењу и обезбеђењу, као и рада Коморе извршитеља, ова млада професија, изазвала је велико интересовање свих учесника правосудног система земље, али и велико интересовање међународне заједнице.

Потреба за делотворним и ефикасним системом извршења потраживања у Србији је неоспорна и око тога постоји сагласност на свим нивоима, почев од државе, преко привреде, до појединаца.

Комора извршитеља са поносом може да каже да су извршитељи у кратком периоду, остварили добре резултате и настојаћемо ту професионалност и квалитет и даље да пружамо у свом раду.“

 

Комора извршитеља има председника Коморе и заменика председника, Извршни одбор који броји пет чланова и Надзорни одбор који чине три члана.

Председник Коморе извршитеља Заменик председника
Александра Трешњев Светлана Манић
   
Председник Скупштине Коморе извршитеља
Саво Загорчић
Надзорни одбор Извршни одбор
Јелена Станковић Миковић, председник
Александар Ристовић, члан
Вељко Раичевић, члан

Зоран Дукић, председник

Немања Протић, члан

Јасмина Митић, члан

Мирела Смиљанић, члан

Бојан Костић, члан