подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Ђорђе Стојадиновић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1767/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
Телефон:
060/6550199
Електронска адреса:
Извршитељ: Александар Тодоровић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01754/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Крагујевац, Николе Пашића 7/15
Телефон:
 034/209-242, 065/459-22-02
Електронска адреса:
Извршитељ: Видоје Стојковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00579/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Аранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
Телефон:
064/6167 988, 034/720-450
Електронска адреса:
Извршитељ: Гордана Ђорђевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1806/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Крагујевац,ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
Телефон:
034/206-258, моб: 065/5298-551
Електронска адреса:
Извршитељ: Даница Чоловић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00455/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
Телефон:
034/322614, 064/6149082, 034/209635
Електронска адреса:
Извршитељ: Жарко Радовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01719/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Крагујевац , Краља Петра I бр.8А/1
Телефон:
034/356-198; 065/507-05-43
Електронска адреса:
Извршитељ: Ивана Жугић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00487/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Крагујевац, Ул.Kарађорђева 25/6
Телефон:
064/3820273, 034/ 361440
Електронска адреса:
Извршитељ: Небојша Вујанац
Број и датум решења о именовању:
740-08-00268/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
Телефон:
034/206-658; 066/855-98-61
Електронска адреса:
Извршитељ: Никола Жунић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1718/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
Телефон:
065 20 34 809, 034/356-059
Електронска адреса:
Извршитељ: Смиљана Зубановић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00478/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 132, лок. 25
Телефон:
034 205 673, 065/9141012, 064/277-29-88
Електронска адреса:
Извршитељ: Стана Жунић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00270/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Крагујевац, Ул.Николе Пашића 37/IV , стан 26
Телефон:
063-80-53-647; 034-356-878
Електронска адреса: