подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Александар Павловић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00300/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Краљево, Улица Чика Љубина бб
Телефон:
036/336-496, 060/5559682
Електронска адреса:
Извршитељ: Зорица Селечанин
Број и датум решења о именовању:
740-08-00469/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Краљево, Улица Цара Лазара 38
Телефон:
036/336-640, 064/16-13-390
Електронска адреса:
Извршитељ: Иван Миловановић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00898/2105-22 од 23.10.2015. године
Седиште:
Краљево, Трг српских ратника 3/1
Телефон:
063/633-428; 036/312-515
Електронска адреса:
Извршитељ: Раденко Ракоњац
Број и датум решења о именовању:
740-08-00419/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
Телефон:
065/3361-076
Електронска адреса: