подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Андријана Додић Коцић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00848/2015-22 od 23.10.2015.
Седиште:
Неготин, Карапанџина 18/8
Телефон:
019/3 100 111; 064/4 711 237
Електронска адреса:
Извршитељ: Радомир Милојевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00470/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
Телефон:
069/6105-54
Електронска адреса: