подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Јасмина Крстић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00463/2013-22 од 05.11.2013.године
Седиште:
Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
Телефон:
064/567-92 09; 012/512-265; 065/25-12-265
Електронска адреса:
Извршитељ: Владан Милосављевић - престанак делатности (преузео МАРКО НИКОЛИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-1712/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Пожаревац, Кнез Милошев венац бб
Телефон:
012-530606; 063-393791
Електронска адреса:
Извршитељ: Гордана Дамјановић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1770/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
Телефон:
061/19-111-59
Електронска адреса:
Извршитељ: Зорица Милошевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1726/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Пожаревац, Чеде Васовића 10
Телефон:
065/26 37 465; 012/530-645
Електронска адреса:
Извршитељ: Марко Николић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01730/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
Телефон:
012/512557, 065/4427680
Електронска адреса:
Извршитељ: Павле Милајић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01704/2014-22 оd 27.06.2014. године
Седиште:
Пожаревац, Косовска 97
Телефон:
065/4496-406, 012/543-670
Електронска адреса: