подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Јелена Марић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00908/2015-22 od 23.10.2015.г
Седиште:
Шабац, Цара Душана 1, спрат 1, Пословни центар Тријумф
Телефон:
015/602-734; 015/602-735; 066 / 53 53 626
Електронска адреса:
Извршитељ: Горан Савић - престанак делатности (преузео МИРКО РАТКОВИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00250/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
Телефон:
064/293-02-15; 015/680-503
Електронска адреса:
Извршитељ: Драган Петровић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00302/2012-22 од 20.03.2013. године
Седиште:
Љубовија, Дринска бр. 21
Телефон:
062/887-20-96
Електронска адреса:
Извршитељ: Зоран Ђукић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00547/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Лозница, Улица Јована Цвијића 32
Телефон:
015/893-262, 064/9462-793
Електронска адреса:
Извршитељ: Марија Гачић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1799/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Лозница, ул. Пашићева бр. 2
Телефон:
065/203 2041
Електронска адреса:
Извршитељ: Маријана Дишић Гвозденовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00854/2015-22 od 29.12.2015.
Седиште:
ЛОЗНИЦА, МАРИЈЕ БУРСАЋ 4
Телефон:
015/877-383; 064/32-14-625
Електронска адреса:
Извршитељ: Мила Милосављевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1810/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Шабац, Maсарикова 2
Телефон:
015/342-307
Електронска адреса:
Извршитељ: Милан Јовичић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00414/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
Телефон:
015/376-408, 063/1026634
Електронска адреса:
Извршитељ: Мирко Ратковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00452/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
Телефон:
066/90-11-000, 015/ 349 - 968
Електронска адреса: