подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Бранислав Дардић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1752/2014-22 од 30.06.2014.
Седиште:
Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
Телефон:
064/905-4261; 021/301-8038.
Електронска адреса:
Извршитељ: Вељко Губеринић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1742/2014-22 од 30.06.2014.
Седиште:
Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
Телефон:
064/933-1127
Електронска адреса:
Извршитељ: Горан Милосавић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00921/2015-22 од 23.10.2015. године
Седиште:
Србобран, Трг Републике 1
Телефон:
064/4378-971
Електронска адреса:
Извршитељ: Даринка Гелић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1772/2014-22 од 30.06.2014.
Седиште:
Врбас, Иве Лоле Рибара бр 9
Телефон:
021/700-978
Електронска адреса:
Извршитељ: Добрила Павлица
Број и датум решења о именовању:
740-08-1802/2014-22 од 30.06.2014.
Седиште:
Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
Телефон:
062/188-35-38
Електронска адреса:
Извршитељ: Ранка Тривић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01774/2014-22 од 30.06.2014. године
Седиште:
Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 34/5
Телефон:
062/100-78-30, 025/303 - 528
Електронска адреса:
Извршитељ: Славица Периз
Број и датум решења о именовању:
740-08-1776/2014-22 од 30.06.2014.
Седиште:
Врбас, Иве Лоле Рибара бр 9
Телефон:
021/700-978
Електронска адреса: