подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Јасмина Трбовић Станковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00233/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Зрењанин, Кеј 2. октобра бр.13A
Телефон:
023/522-166, 062/899-88-50
Електронска адреса:
Извршитељ: Бранко Плавшић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1738/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 8/4
Телефон:
064/3126240
Електронска адреса:
Извршитељ: Драган Николић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01724/2014-22 oд 27.06.2014 године
Седиште:
Зрењанин, Петра Бојовића 21
Телефон:
023/600-380; 023/604-165
Електронска адреса:
Извршитељ: Жељко Кесић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1768/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Зрењанин,ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
Телефон:
023/600-529
Електронска адреса:
Извршитељ: Костадин Радовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1692/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Зрењанин,Трг др Зорана Ђинђића 2/4
Телефон:
061/158-67-56, 023/521-077
Електронска адреса:
Извршитељ: Лазар Секулић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01710/2014-22 од27.06.2014. године
Седиште:
Бечеј, Главна бр.7
Телефон:
069 170 9737
Електронска адреса:
Извршитељ: Милан Галоња
Број и датум решења о именовању:
740-08-1779/2014-22 datum 27.06.2014.godine
Седиште:
23311 Наково,Главна бр. 73.
Телефон:
023/0-454-465; 061/605-21-26
Електронска адреса:
Извршитељ: Миодраг Драгићевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01737/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Кикинда, Хајдук Вељкова 55
Телефон:
0230-421-350, 064/0666691
Електронска адреса:
Извршитељ: Николина Шендер
Број и датум решења о именовању:
740-08-1720/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
Телефон:
023/600-941
Електронска адреса:
Извршитељ: Светлана Гарчев Петерка
Број и датум решења о именовању:
740-08-1721/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Зрењанин,Житни трг бб, први спрат ( Пословни центар Мала варош)
Телефон:
023/522-711
Електронска адреса:
Извршитељ: Стеван Петровић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01769/2014-22 од 12.11.2014. године
Седиште:
Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 30, 1. спрат
Телефон:
062/ 1920-746
Електронска адреса: