подручје Вишег суд у Прокупљу и Привредног суда у Нишу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Иван Ракочевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1777/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Прокупље , Таткова 12
Телефон:
064 - 816 - 98 - 25 ; 027-328-245
Електронска адреса:
Извршитељ: Милош Перић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00910/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште:
Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
Телефон:
027/321-031
Електронска адреса: