Анализа промена у систему извештавања о раду јавних извршитеља и статистика о раду јавних извршитеља 2012 - 2015

Статистички подаци јавних извршитеља за извештајни период 01.01.15 -31.12.15  за територију Републике Србије са упоредним прегледом напретка у односу на претходне извештајне периоде