ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ПОДЕЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2018.