ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ПОДЕЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2018.