ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ПОДЕЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2017.