ЗАПИСНИК СА ОКРУГЛОГ СТОЛА У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ