ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

На основу Одлуке Извршног одбора донете на 39. седници одржаној дана 23.9.2014. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 2.10.2014. године

                                                                     ОБЈАВЉУЈЕ

                                            ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

- дипломираног правника

- на одређено време 

За наведено радно место кандидат мора да испуњава следеће услове:

- Да је држављанин Републике Србије,

- Да је пунолетно лице,

- Да има општу здравствену способност,

- Да је дипломирао на правном факултету (висока стручна спрема),

- Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 

- Да има најмање две године радног искуства на пословима правне струке након завршеног правног факултета,

- Познавање енглеског језика и 

- Познавање рада на рачунару.

Предност имају кандидати који познају више страних језика.

За кандидате може бити организовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.

Изабрани кандидати ће провести три месеца на пробном раду.

Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:

- Уверење о држављанству, 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Оверену фотокопију дипломе,

- Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом,

- Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),

- Лекарско уверење и

- Радна биографија са контакт телефоном и адресом.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:

Комора извршитеља Републике Србије

Улица Његошева 73

11000 Београд

Јавни оглас је објављен у дневном листу „Новости“ и на Интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelјa.rs).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити. 

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Неда Петровић. Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адреси office@komoraizvrsitelјa.rs и на број телефона: 011/41 41 144.

2021 © СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА. | www.komoraizvrsitelja.rs  WiLANd
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС | Komora Izvršitelja

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc:2773) in drupal_send_headers() (line 1232 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.